top of page

Uproszczenie procesów w aplikacji księgowej

Działająca w firmie aplikacja do obsługi dokumentacji zakupów jest pisanym na zamówienie rozwiązaniem. Logika działania i zaszyte procesy wynikają z wymogów ustawy o rachunkowości, audytów finansowych i sposobu zadządzania firmą. Podczas powstawania aplikacji został położony nacisk na formalno-księgową prawidłowość działania, a interfejs był wynikową struktury bazy.


W efekcie użytkownicy wszystkich poziomów autoryzacji skarżyli się na trudności w obsłudze aplikacji. Tego jednak dowiedziałam się w trakcie realizacji zadania, ponieważ wszystko zaczęło się od spotkania, na którym usłyszałam “Ludzie nie lubią aplikacji, skarżą się na nią, zrób coś!”

Wyzwanie projektowe

W jaki sposób przeprowadzić użytkownika przez procesowanie dokumentów, tak aby poprawnie i szybko zrealizował zadania na swoim etapie akceptacji.

Etapy procesu

1 / Desk research

Service safari (analiza ekspercka) aplikacji .

2 / Badanie UX aplikacji

Obserwacje i wywiady z użytkownikami na różnych szczeblach obiegu dokumentacji.

3 / Analiza procesu

Analiza procesu obiegu dokumentacji kosztowej, ról, ograniczeń prawnych.

4/ Raport z rekomendacjami

Prezentacja podsumowania analiz i badania.

5/ Makiety UX

Interaktywna makieta aplikacji zawierająca uproszczenia procesowe i rozwiązania UX.

6/ Testy i konsultacje

Naniesienie poprawek na prototyp.

6/ Wdrożenie produkcyjne

Współpraca z programistami nad optymalnym wykorzystaniem frameworku Bootstrap

Wnioski w raporcie
  • Podczas obsługi dokumentu użytkownicy tracą czas na przewijanie strony, ponieważ na interfejsie dostępne są nadmiarowe pola.

  • Użytkownicy popełniają błędy w przekazywaniu dokumentów do kolejnych komórek, ponieważ w interfejsie znajdują się przyciski nieużywane na aktualnym etapie, ich położenie nie jest stałe.

  • Aplikacja jest trudna w obsłudze dla osób, które korzystają z niej kilka razy w miesiącu.

  • Nawigacja główna jest dla użytkowników niejasna, część przycisków akcji jest składową głównego menu.

  • Filtrowanie i wyszukiwanie - użytkownicy uważają, że nie działa, w rzeczywistości nie wiadomo gdzie zatwierdza się wyszukiwanie, nie wiadomo, gdzie czyści się filtry.

Zastosowane zmiany

Menu - oddzielenie nawigacji od przycisków akcji, łatwa w użyciu wyszukiwarka i filtry.


Widoki list pokazujące statusy, zmiana hierarchii informacji, przyciski akcji w tabeli.

Group 21.png
Group 24.png

Procesowanie dokumentów na różnych etapach - oczyszczenie formularzy z nadmiarowych pól, umieszczenie kluczowych informacji i wymaganych pól do wypełnienia zawsze w górnej części widoku.

  • Usunięcie nadmiarowych przycisków akcji, zmiana nazewnictwa adekwatna do etapu procesu.

  • Umieszczenie przycisków akcji zawsze w tym samym miejscu - na pływającym menu w dolnej części ekranu.

  • Wsparcie użytkowników procesujących dokumenty kilka razy w miesiącu poprzez dodanie podpowiedzi dotyczących zadań na każdym z etapów procesów.

Group 25.png
Kontakt

663 188 227

Prawa autorskie i NDA:

Copyright © Agnieszka Menczykowska 2022
Przedstawione projekty są wdrożone lub w trakcie wdrożenia jednak ich szczegóły muszą pozostać tajemnicą z uwagi na NDA.

bottom of page