top of page

Case Sudies

1

Usługa IoT dla klienta biznesowego

Projekt w metodyce Design Thinking, którego wyzwaniem było stworzenie usługi opartej o dane zbierane z urządzenia, która pozwoli użytkownikowi w sposób zauważalny ułatwić pracę i obniżyć koszty pracy, która będzie stanowić więcej niż prostą wizualizację danych.

2

UX aplikacji mobilnej HMI

Zaprojektowanie UX aplikacji mobilnej tak, aby pogodzić w jednym interfejsie potrzeb użytkownika typu rezydent budynku z zaawansowanymi potrzebami instalatora i serwisanta, przy satysfakcjonującym doświadczeniu użytkowania. 

3

Prosty konfigurator online

Proces w metodyce design thinking z elementami UX, którego celem było zaprojektowanie  najprostszego możliwego narzędzia webowego pozwalającego na wyszukanie lub dobór zaawansowanych urządzeń technicznych online 

4

Uproszczenie procesów w aplikacji księgowej

Projekt typu UX research i UX design dla istniejącej customowej aplikacji księgowej. Wyzwanie: w jaki sposób przeprowadzić użytkownika przez procesowanie dokumentów, tak aby poprawnie i szybko zrealizował zadania na swoim etapie akceptacji.

5

Aplikacja do zarządzania IoT

Zadanie UX/UI specjalistycznej aplikacji webowej dla administratora usługi IoT, która pozwala na monitoring działania systemu, zdalne aktualizacje oprogramowania i wyświetlanie treści dla inżynierów serwisu.

6

Rozwój customowego CRM

Projekt rozwojowy obejmujący dostarczanie użytkownikom wewnętrznym CRM niezbędnych funkcjonalności wspierających efektywność relacji z klientami. Zadanie realizowane w oparciu o wywiady, monitoring behawioralny.

Kontakt

663 188 227

Prawa autorskie i NDA:

Copyright © Agnieszka Menczykowska 2022
Przedstawione projekty są wdrożone lub w trakcie wdrożenia jednak ich szczegóły muszą pozostać tajemnicą z uwagi na NDA.

bottom of page