top of page

Kontakt

663 188 227

Zapraszam do kontaktu:

Dziękuję za wiadomość!

Prawa autorskie i NDA:

Copyright © Agnieszka Menczykowska 2022
Przedstawione projekty są wdrożone lub w trakcie wdrożenia jednak ich szczegóły muszą pozostać tajemnicą z uwagi na NDA.

bottom of page