top of page

Koncepcja i wdrożenie prostego konfiguratora online

Produkowane przez firmę urządzenia są w pełni konfigurowalne i produkowane pod specjalne parametry wydajności. Do konfiguracji służy inżynierska, dedykowana aplikacja webowa, która jest obsługiwana wyłącznie przez handlowców i projektantów. Wprowadzone przez firmę do sprzedaży urządzenia plug&play stworzyły nową przestrzeń dla sprzedaży w kanale online i uproszczenia sposobu doboru urządzeń.


Idea nowego konfiguratora wyszła z działu RnD, który stworzył wytyczne automatyzujące i upraszczające wyliczenia dla urządzeń. Jednak po próbie wdrożenia aplikacja okazała się mało sprawną wersją istniejącej już aplikacji inżynierskiej, a jej dewelopment utknął na mieliźnie trudnej współpracy z wykonawcą.


W trakcie realizacji projektu kilkukrotnie zmieniał się też właściciel biznesowy aplikacji i zmieniane były jej założenia. Niestety nikt nie potrafił odpowiedzieć mi na pytanie kim jest użytkownik aplikacji, jaką potrzebę ma ona realizować i w jaki sposób ma być mierzony sukces wzdrożenia.

Wyzwanie projektowe

Stworzenie najprostszego możliwego narzędzia pozwalającego na wyszukanie lub dobór zaawansowanych urządzeń technicznych online i świadomy zakup w sklepie firmowym.

Etapy procesu

1 / Desk research

Service safari (analiza ekspercka) aplikacji w wersji PoC oraz urządzenia fizycznego HMI.

2/ Dobre praktyki

Benchmark konfiguratorów webowych.

3/ Szybkie protoypy

Szybkie prototypy 2 ścieżek konfiguracji dla 2 typów użytkowników walidujące hipotezy.

4/ Badanie jakościowe

Badanie jakościowe 2 potencjalnych grup użytkowników.

5/ Makieta UX

Opracowanie interaktywnej makiety konfiguratora.

6/ Wdrożenie produkcyjne

Wybór MVP, technologii, publikacja konfiguratora.

7/ Rozwój

Weryfikacja wskaźników biznesowych, potrzeb użytkowników, współpraca z interesariuszami, roadmapa zwiększania efektywnoąści biznesowej.

Wnioski z benchmarku

Wiedza zdobyta o sposobie pracy klientów i relacjach z inwestorami pozwoliła na spojrzenie na projekt w szerszym kontekście:

 

 • Zaproponowany sposób doboru nie jest prosty ani dla klienta ani dla inwestora.

 • Na rynku funkcjonują konfiguratory, które są lead generatorami i nie prowadzą do procesu sprzedaży online.

 • Stworzenie prostego konfiguratora wymaga wyjścia z logiki inżynierskiej do logiki zwykłego instalatora, który zwraca uwagę na zupełnie inne aspekty doboru.

Hipotezy do walidacji

Użytkownik typu instalator/ serwisant:

 

 • Działa głównie w terenie, jest proszony o szybką wycenę ad hoc - interfejs musi być obsługiwany mobilnie.

 • Operuje podstawowymi parametrami wydajności urządzenia.

 • Wartością jest dla niego możliwość porównania urządzeń różnych dostawców.

 • W celu zwalidowania hipotez powstały szybkie prototypy z widokami mobilnymi i desktop, które zostały przedstawione instalatorom.

image 23.png
image 24.png

Użytkownik typu właściciel inwestor:

 

 • Stale jest w biegu i załatwia sprawy często przy okazji.

 • Chce usykać wycenę na podstawie projektu.

 • Interesuje go wycena całego układu z montażem.

 • Interesują go usługi - projektowania, montażu, utrzymania instalacji.

 

Szybkie prototypy pokazujące różne warianty usług, sposoby wyceny zostały poddane ocenie potencjalnych użytkowników.
 

W efekcie badania zarząd podjął decyzję o porzuceniu ścieżki rozwoju narzędzia doboru dla tej grupy odbiorców. Potencjalnie są oni zainteresowani wyłącznie kompleksową obsługą, co nie wpisuje sie w model biznesowy firmy.

Przygotowanie wdrożenia

Ścieżka dla użytkownika typu instalator/ serwisant weszła w fazę wdrożenia. Miała zgodnie z zasadą Pareto obsłużyć niewielkim procentem urządzeń gotowych najczęstsze potrzeby użytkowników.

Przed przystąpieniem do przygotowania szczegółowych makiet, powstał schemat działania aplikacji wraz z określeniem sposobu przepływu danych między instancjami.

Koncepcja wizarda - Dobór samodzielny 1.png
Koncepcja wizarda - Konsultacja 1.png

Zgodnie z wynikami badań, zaopiekowania wymagał kontakt z użytkownikiem aplikacji w taki sposób, by dać mu poczucie wsparcia i pewności prawidłowości wyboru urządzenia.


Powstał szczegółowy schemat na działania w sytuacji:

 

 • Zapytań i konsultacji dla wybranego urządzenia.

 • Poszukiwania urządzeń niedostępnych w konfiguratorze.
   

W sieci proceów przewidziane zostały różne narzędzia komunikacji - mail, czat, videorozmowa, kontakt osobisty czy zlecanie doborów w oparciu o projekt instalacji.

Makiety w Figmie

Makiety powstały mobile first, co pozwoliło podjąć wiele decyzji projektowych dotyczących sposobu wyszukiwania, prezentacji danych, rysunków.


Makiety zawierały elementy zmodyfikowane w oparciu o wyniki badnia wraz z całym procesem komunikacji i obsługi klienta.

image 25.png
image 26.png
Wdrożenie MVP

Do wdrożenia wybrana została minimalna funkcjonalność, czyli mechanizm doboru i rekomendacji urządzeń.


Aby zredukować koszty wdrożenia i szybko zweryfikować, czy konfigurator będzie przynosić oczekiwane dochody, wdrożenie zrealizowane zostało przy pomocy javascriptowej nakładki na istniejący sklep.


Finalnie dobór odbywa się w oparciu o stworzone “półkowe” konfiguracje urządzeń i dopuszczalne zakresy pracy.

Publiczna premiera konfiguratora miała miejsce w październiku 2022.

Rozwój produktu

Rozwiązanie jest pionierskie i pomimo dużego zainteresowania nie wygenerowało zakładanej sprzedaży. W związku z tym, że interesariusze wewnętrzni wierzą, że samodzielne konfigurowanie prostych produktów jest przyszłością, prowadzone są prace doskonalące. Analiza zachowań użytkowników na stronie, wskaźników statystycznych oraz stały monitoring ruchu są podstawą do wprowadzania i testowania nowych elementów.

Kontakt

663 188 227

Prawa autorskie i NDA:

Copyright © Agnieszka Menczykowska 2022
Przedstawione projekty są wdrożone lub w trakcie wdrożenia jednak ich szczegóły muszą pozostać tajemnicą z uwagi na NDA.

bottom of page