top of page

UX aplikacji mobilnej HMI

Aplikacja łącząca się przez bluetooth z urządzeniami poprawiającymi jakość powietrza w pomieszczeniach ma zastąpić fizyczne manipulatory HMI. Oprócz typowych funkcji, takich jak ustawianie temeratury, wilgotności, świeżości powietrza, ma też służyć instalatorom i serwisantom do zaawansowanego zarządzania pracą całego systemu. Jest to okazja, aby interfejs stał się prostszy w obsłudze od typowego plastikowego urządzenia wiszącego na ścianie.

Wyzwanie projektowe

Pogodzenie w jednym interfejsie potrzeb użytkownika typu rezydent budynku z zaawansowanymi potrzebami instalatora i serwisanta, przy satysfakcjonującym doświadczeniu użytkowania. Ważnym ograniczeniem projektu była logika automatyki zarządzającej systemem i przyzwyczajenia “starych” użytkowników.

Etapy procesu

1 / Desk research

Service safari (analiza ekspercka) aplikacji w wersji PoC oraz urządzenia fizycznego HMI.

2 / Analiza kontekstu użycia

Stworzenie historyjek użytkownika.

3 / Dobre praktyki

Benchmark aplikacji do IoT.

4/ Koncepcja UX

Prototyp interaktywny aplikacji w Figmie

5/ Walidacja prototypu

Testy na użytkownikach tupu użytkownik końcowy i serwisant.

6/ Przygotowanie prototypu dla UI

Naniesienie poprawek na prototyp i przekazanie do opracowania graficznego

Wyniki wkstępnych analiz
 • Na rynku aplikacji zarządzających automatyką budynkową/ domową nie ma dominujacych patternów użytkowych, które ułatwiłyby prezentację i zarządzanie wieloma funkcjami.

 • Samo przeniesienie funkcji manipulatora na telefon znacząco poprawi doświadczenie użytkownika - graficzny wyświetlacz z wirtualnymi, kontekstowymi przyciskami zmienia interakcję z interfejsem.

 • Logika aplikacji pozwoli ukryć przed wzrokiem użytkownika wiele operacji wynikających z konieczności przechodzenia przez zagłębione w tekstowym interfejsie skomplikowane opcje techniczne.

 • Aplikacja PoC realizuje zaawansowane funkcje, jednak nie bierze pod uwagę kontekstu użycia i potrzeb użytkowników.

Historyjki

Przygotowane historyjki to:

 • pierwsze użycie aplikacji przez dowolnego użytkownika,

 • pierwsze uruchomienie systemu poprawy jakości powietrza przez instalatora/ serwisanta,

 • ponowne użycie aplikacji przez serwisanta.

 

Analiza historyjek użytkownika wskazała, że konieczna jest zmiana struktury nawigacyjnej aplikacji oraz dodanie elementów nieprzewidzianych w specyfikacji jak onboarding użytkownika.

image 19.png
Zastosowane zmiany

Główne 4 ekrany z widgetami i atrakcyjnymi grafikami dedykowane są dla rezydenta obiektu i właściciela/administratora obiektu. Pozwalają na:

 

 • Zmianę podstawowych parametrów pracy systemu.

 • Rozumienie stanu pracy urządzeń, zaprogramowanego trybu pracy itp.

 • Uzyskanie ostrzeżenia o problemach systemu w sposób, który pozwoli przedstawić sytuację i uzyskać pomoc od specjalisty.

Użytkownicy profesjonalni otrzymali nowy, łatwiejszy w obsłudze interfejs, który pozwala na:
 

 • Rozruch systemu,

 • Indywidualne ustawienia systemu - programowanie czasowe, specyficzne ustawienia wybranych parametrów pracy.

 • Diagnostykę i usuwanie problemów automatyki w systemie.

 • Zapamiętywanie haseł serwisowych, identyfikowanie urządzeń.

 • Przywracanie ustawień fabrycznych.

Aplikacja w sklepie Play i App Store

Aplikacja przeszła testy na użytkownikach profesjonalnych i rezydentach - w efekcie wprowadzonych zostało kilka usprawnień użytkowych oraz bardziej atrakcyjny wygląd. 

Kontakt

663 188 227

Prawa autorskie i NDA:

Copyright © Agnieszka Menczykowska 2022
Przedstawione projekty są wdrożone lub w trakcie wdrożenia jednak ich szczegóły muszą pozostać tajemnicą z uwagi na NDA.

bottom of page